Đang Xây Dựng - Giá: 8.4 - 12 tỷ
Quick View
Khởi công: 2 năm
Đang Xây Dựng - Giá: 18.8-25 tỷ
Quick View
Giảm giá!
3,200,000,000.00 2,900,000,000.00
 4 30m2 2.9 tỷ
Giảm giá!
3,600,000,000.00 3,300,000,000.00
 3 50M2 3.6 tỷ

0929.78.77.78