Đang Xây Dựng - Giá: 3-6 tỷ
Quick View
Đang Xây Dựng - Giá: 3.5-7 tỷ
Quick View
Đã Hoàn Thành - Giá: 11-19 triệu/tháng
Quick View
Đang Xây Dựng - Giá: 50-70 triệu/m2
Quick View
Khởi công: 2 năm
Đang xây dựng - Giá: 1.5 - 6 tỷ
Quick View
Đang Xây Dựng - Giá: 2.4-7 tỷ
Quick View

0929.78.77.78