Đang Xây Dựng - Giá: 3-6 tỷ
Quick View
Đang Xây Dựng - Giá: 3.5-7 tỷ
Quick View
Đã Hoàn Thành - Giá: 11-19 triệu/tháng
Quick View
Đang Xây Dựng - Giá: 1-120 tỷ
Quick View
Khởi công: 5 năm
Đang Xây Dựng - Giá: 50-70 triệu/m2
Quick View
Khởi công: 2 năm
Đang Xây Dựng - Giá: 18.8-25 tỷ
Quick View
Đang xây dựng - Giá: 1.5 - 6 tỷ
Quick View
Đang Xây Dựng - Giá: 2.4-7 tỷ
Quick View
Giảm giá!
3,200,000,000.00 2,900,000,000.00
 4 30m2 2.9 tỷ
Giảm giá!
3,600,000,000.00 3,300,000,000.00
 3 50M2 3.6 tỷ

0929.78.77.78